Termeni și condiții

Introducere

Acest site imprumuturi.kreditspot.com este deținut și oferit de Real Money Players CG cu numărul de înregistrare SL16923, a cărei adresă înregistrată este Suita 4088, Strada Fullarto, nr. 4, Ayr KA7 1UB, Scoția, Regatul Unit.

În acești Termeni și Conditii de utilizare, “noi”, “al nostru” și “nouă” reprezintă domain.com și “dumneavoastră” înseamnă orice persoană care accesează și utilizează acest Website.

1. Generalități

1.1. Termeni și condiții de utilizare reglementează utilizarea acestui Website. Dumneavoastră acceptați acești termeni și condiții complet, prin utilizarea acestui Website.

1.2. Se recomandă să nu utilizați acest Website dacă persoana în cauză nu acceptă acești Termeni și Condiții.

1.3. Pentru a utiliza unele servicii de comparație pe acest Website trebuie să aveți cel puțin 18 ani. Restricția de vârstă este menționată pe aceste servicii separat și nu veți putea obține serviciul sau produsul dacă nu ați atins sau ați depășit limita de vârstă.

1.4. Ne rezervăm dreptul de a aduce amendamente la Termeni și Condiții fără o notificare prealabilă la modificarea acestora. Termenii și Condițiile modificate vor fi valabile de la data postării pe acest Website. Din moment ce acești Termeni și Condiții pot primi modificări, noi vă sugerăm să verificați oricând vizitați Website-ul. Utilizarea în continuare a acestui Website va constitui acceptarea acestor Termeni și Condiții.

2. Serviciul nostru

2.1. Noi oferim un serviciu online independent care vă permite să cercetați și să comparați informații cu privire la produsele si serviciile oferite de terțe părți și postat pe acest Website. Utilizarea serviciului nostru de comparație este gratuită pentru dumneavoastră. Noi nu adăugăm nici un fel de taxe sau comisioane pentru produsele sau serviciile pe care le comparați. Serviciul nostru vă introduce terților care furnizează diferite produse sau servicii. Noi suntem plătiți prin perceperea de la furnizori terți a unei taxe și / sau comision pentru achizițiile clienților.

2.2. Nimic de pe acest Website este sau se consideră a constitui recomandare sau andosare de către noi, preferând un anumit furnizor special către am face referire de pe acest Website. Informatiile de pe acest Website sunt prevăzute numai în scop informativ general și vă sunt oferite dumneavoastră pentru a selecta produsul sau serviciuul care este cel mai potrivit pentru a satisface nevoile dumneavoastră. Ar trebui să verificați întotdeauna potrivirea, adecvarea și caracterul oportun al serviciului sau produsului care este de interes pentru dumneavoastră.

2.3. Nimic de pe acest Website este sau se consideră a constitui, o ofertă de vânzare pentru dumneavoastră a unui anumit produs sau serviciu.

2.4. Oferim acces neîntrerupt la acest Website. Noi nu vă oferim nici o garanție cu privire la disponibilitatea neîntreruptă a acestui Website, în caz de orice deteriorare sau orice circumstanțe care nu au legătură cu noi. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, restricționa sau înceta accesul dumneavoastră la acest Website în orice moment.

2.5. Ne rezervăm dreptul de a modifica, șterge, edita, modifica adăuga sau elimina orice informație, materiale, conținut sau date prezentate pe acest Website fără o notificare prealabilă.

3. Utilizarea permisă

3.1. Vi se permite să accesați și să folosiți acest Website pentru scopurile dumneavoastră personale, non-comerciale. Acest Website poate fi accesat și utilizat direct de dumneavoastră, ca o persoană privată sau de către dumneavoastră, reprezentând o afacere pentru a căuta un produs sau serviciu direct și în nume

propriu. Accesul și utilizarea acestui Website altele decât cele pentru scopuri personale, non-comerciale, este strict interzisă.

3.2. Nu vă este permis să utilizați acest Website:

3.2.1. În orice mod ilegal, fraudulos sau comercial.

3.2.2. Pentru a face rău, abuza, amenința, defăima, calomnia, intimida sau hărțui o altă persoană, sau într-un mod care invadează intimitatea altei persoane sau este obscen, ofensator, răuvoitor, indecent, nepotrivit, neplăcut, inacceptabil, discriminatoriu sau dăunător, așa cum este determinat de noi.

3.2.3. Pentru a crea, verifica, confirma, actualiza, aduce amendamente propriei baze de date sau a altei persoane, dar și a înregistrărilor și dosarelor.

3.2.4. Pentru a aduce amendamente, modifica, manipula sau schimba orice parte electronică a acestui Website.

3.2.5. Într-un fel care perturbă, impune sau interferează cu o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare pentru sistemele noastre tehnice și de comunicare stabilite de noi.

3.2.6. Folosirea oricărui software automatizat, proces, program, robot, web crawler, păianjen, sistem de extragere informații sau alt software automatizat de captare, proces, program sau sistem.

4. Drepturile de proprietate intelectuală

4.1. Informațiile, conținutul, materialul sau datele afișate pe acest Website ne aparțin nouă și furnizorilor de servicii sau produse afișați. Pentru uz personal, puteți imprima temporar, copia, descărca sau extrage informație, conținut, materiale sau date afișate pe acest Website, sub cu următoarele condiții:

4.1.1. Informațiile, conținutul, materialele sau datele afișate pe acest Website nu pot fi folosite pentru orice scopuri comerciale și nu pot fi exploatate comercial în nici un fel fără nostru consimțământul nostru scris în prealabil.

4.1.2. Nu puteți folosi nici un program automatizat, proces, program, robot, web crawler, spider, sistem de extragere a datelor, trawling sau alt software care captează informații, proces, program sau sistem.

4.1.3. Informațiile nu pot fi vândute sau transferate către o terță parte.

4.1.4. Exemplarul trebuie să păstreze orice drept de autor sau alte notificări de proprietate intelectuală cuprinse în acest Website. Dumneavoastră nu aveți voie să modificați hârtia sau copiile digitale ale acelor informații, conținut, materiale sau date.

4.1.5. Statutul nostru și al furnizorilor de produse sau servicii afișați trebuie să fie recunoscut ca autori de informații, conținut, material sau date.

4.2. Toate drepturile domain.com sunt deținute de către noi.

5. Limitele răspunderii noastre

5.1. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile de pe acest Website sunt clare și actualizate – corectăm erori sau informații greșite de îndată ce devenim conștienți de ele.

5.2. Noi nu suntem responsabili sau răspunzatori pentru orice pierdere sau daune provocate dumneavoastră în legătură cu informațiile, conținutul, materialele sau datele colectate de la terți și afișate pe acest Website sau pe alte site-uri ale unor terțe părți. Noi nu verificăm, monitorizăm, revizuim, andosăm și nici nu vă avertizăm că astfel de informații, conținut, materiale sau date pot fi inexacte, incomplete sau neactualizate. Este responsabilitatea dumneavoastră de a verifica aceste informații, conținut, materiale sau date dacă sunt corecte, complete, corecte și actualizate.

5.3. Orice păreri, opinii, sfaturi, recenzii, evaluări sau comentarii cu privire la acest Website sau orice site-uri ale unor terțe părți care sunt realizate de către terțe părți (inclusiv conținut utilizator) nu reprezintă viziunea noastră, sfaturile, recenziile și evaluările noastre. Aceste informații nu ar trebui să fie invocate de dumneavoastră și nu sunt verificate, monitorizate, revizuite, andosate sau aprobate de noi. Noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare pe care o puteți suferi sau suporta în legătură cu păreri, opinii, sfaturi, recenzii, evaluări sau comentarii, în ceea ce privește acuratețea lor, veridicitatea sau caracterul complet.

5.4. Noi nu oferim nici o garanție și nici nu garantăm că acest Website, orice site ale unei terțe părți sau orice informații, conținut, material sau date de pe acest Website sau site-ul web al unei terțe părți este liber de viruși, spyware, software rău intenționat, troieni, viermi, bombe logice sau orice altceva care ar putea avea un efect contaminant, nociv sau distructiv pe orice tehnologie. Vă sugerăm să folosiți corespunzător software de verificare viruși. Noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierderi sau daune ce s-ar putea suferi sau suporta în conformitate cu oricare din cele de mai sus, cauzate de o terță parte.

5.5. Noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierderi sau daune ce s-ar putea suferi sau suporta în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui Website, care este cauzat de orice eveniment, dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv transmiterea electronică a informațiilor, a conținutului, materialelor și datelor de pe Internet și interceptarea sau decriptarea acestora de către alții.

5.6. Noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierdere indirectă sau deteriorare pe care o puteți suferi sau suporta în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui Website (inclusiv pierderea unor economii pe care vă așteptați să le faceți, pierderea unor afaceri sau oportunități de afaceri, sau pierderea de profit sau venit) sau pentru orice pierderi sau daune ce s-ar putea suferi sau suporta în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui Website.

6. Excluderea răspunderii noastre

6.1. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că informațiile și descrierile produselor și serviciilor pe acest Website nu poate reprezenta mereu descrieri complete ale tuturor caracteristicilor și Termenilor și Condițiile produselor și serviciilor și nu este o listă completă de opțiuni. Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că citiți cu atenție toate caracteristicile și Termenii și Condițiile pentru orice produs sau serviciu înainte de al cumpăra.

6.2. Dacă aplicați pentru orice produs sau serviciu, veți contracta o terță parte care va oferi produsul sau serviciul către dumneavoastră cu proprii Termeni și Condiții. Este responsabilitatea dumneavostră personală de a citi, înțelege și fi de acord cu acești Termeni și Condiții înainte de a accepta un contract pentru a obține orice produs sau serviciu. Noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierdere sau daună ce poate fi suferită sau suportată în legătură cu Termenii și Condițiile aplicate oricărui contract semnat de dumneavoastră cu orice terță parte în legătură cu orice produs sau serviciu.

6.3. Utilizarea de către dumneavoastră a oricarui site terță parte va fi guvernată de Termenii și Conditiile ale acelui site. Astfel de Termeni și Condiții de utilizare și politică de confidențialitate vor fi diferiți de acești Termeni și Condiții. Este responsabilitatea dumneavoastră să citiți, să înțelegeți și să fiți de acord cu Termenii și Conditiile oricărui site web terță parte înainte de a utiliza acel site de Internet. Noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare ce s-ar putea suferi sau suporta în legătură cu Termenii si Condițiile site-ului unei terțe părți.

6.4. Orice păreri, opinii, sfaturi sau asistență care se acordă sau sunt furnizate de o terță parte, după ce ați utilizat acest Website nu reprezintă părerile noastre, opiniile, sfaturile sau asistența și nu sunt verificate, monitorizate, revizuite, subscrise sau aprobate de noi. Noi nu subscriem, recomandăm sau asumăm responsabilitatea pentru orice terță parte care vă oferă orice păreri, opinii, consiliere sau asistență. Noi nu sunt responsabili sau răspunzători pentru orice pierderi sau daune ce s-ar putea suferi sau suporta în legătură cu astfel de păreri, opinii, sfaturi sau asistență, inclusiv în ceea ce privește acuratețea lor, sinceritatea sau completitudinea oricărei terțe părți în legătură cu astfel de păreri, opinii, sfaturi sau asistență.

6.5. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că acest Website oferă informații pe o gamă largă de produse sau servicii, pot exista alte produse sau servicii disponibile pe piață care nu sunt prezentate pe acest Website și care ar putea fi mai potrivite pentru nevoile dumneavoastră decât cele afișate pe acest site.

7. Responsabilitățile dumneavoastră

7.1. Dumneavoastră trebuie să luați toate măsurile de precauție rezonabile (inclusiv software adevcat de verificare viruși) pentru a vă asigura că orice informație, conținut, materiale sau date pe care furnizați nu conțin viruși, spyware, software rău intenționat, troieni,viermi, bombe logice și orice altceva care ar putea avea un efect contaminant, nociv sau distructiv pe orice parte a acestui Website sau site-uri ale unor terțe părți sau orice altă tehnologie.

7.2. Dumneavoastră trebuie să verificați și să vă asigurați că toate informațiile, conținutul, materialele sau datele pe care le furnizați pe acest Website sunt corecte, complete, precise și nu sunt înșelătoare și faptul că declarați toate faptele relevante. Noi nu acceptăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru orice pierderi sau daune ce s-ar putea suferi sau suporta dacă anumite informații, conținut, materiale sau date pe care le furnizați pe acest site nu sunt corecte, complete și exacte sau dacă sunt înșelătoare sau dacă nu declarați toate faptele relevante.

7.3. Înainte de a obține orice produs sau serviciu de la o terță parte, trebuie să verificați toate informațiile, conținutul, materialele sau datele deținute de terțe părți despre dumneavoastră pentru a vă asigura că sunt corecte, complete, precise și nu sunt înșelătoare și că ați descris toate faptele relevante. Este responsabilitatea dumneavoastră de a identifica și corecta orice greșeli sau erori de informație, conținut, materiale sau date deținute de terțe părți despre dumneavoastră înainte de a obține orice produs sau serviciu. Imposibilitatea de a face acest lucru ar putea invalida produsul sau serviciul oferit de respectiva terță parte. Nu acceptăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru orice pierderi sau daune ce s-ar putea suferi sau suporta dacă orice informație, conținut, materiale sau date deținute de către terțe părți despre dumneavoastră nu sunt corecte, complete și precise sau dacă sunt înșelătoare sau dacă nu ați reușit să dezvăluiți toate faptele relevante.

7.4. Sunteți de acord că veți fi răspunzător nouă pentru orice daune, pierderi, cereri, pretenții, răspunderi sau cheltuieli (inclusiv taxele legale rezonabile) pe care le putem suferi sau suporta din sau în legătură cu utilizarea dumneavoastră a acestui Website.